1. แพ 3
1. แพ 3

1. น้ำเขียว 1
1. น้ำเขียว 1

3. ลูกค้า 2
3. ลูกค้า 2

1. แพ 3
1. แพ 3

1/11

แพซูพีเรีย (Superior)

1/4

แพซูพีเรีย แพสองชั้น พร้อมสระเด็ก

ไม่เกิน 20 ท่าน 3000 บาท

แถมฟรี เครื่องเสียงคาราโอเกะ

แพดีลักซ์ (Deluxe)

1/4

แพดีลักซ์ แพสองชั้น พร้อมสระเด็ก

ไม่เกิน 30 ท่าน 4000 บาท

แถมฟรี เครื่องเสียงคาราโอเกะ

ฟรีน้ำแข็ง น้ำดื่ม น้ำถัง อุปกรณ์ครัว

2. ครัว 9
2. ครัว 9

2. ครัว 3
2. ครัว 3

2. ครัว 4
2. ครัว 4

2. ครัว 9
2. ครัว 9

1/7

บริการฟรีที่จอดรถ

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

1/5

บริการฟรีห้องน้ำ/อาบน้ำ

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม
ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร แพ ส-ลำโดม

1/4